9.8 Zorgkaartnederland

Kosten & verzekering

Zowel PCC als Bergman Clinics gaan voor kwaliteit. In samenwerking met ons zeer ervaren GG-team van: gezondheidspsychologen, diëtisten en maag-darm-leverartsen, begeleiden wij u in het veranderen van uw leefstijl.

Vergoeding voor volwassenen
Ook in 2019 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding voor psychologische hulp in de Basis GGZ. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen. Wel valt de vergoeding onder het eigen risico. Het eigen risico betaalt u rechtstreeks aan uw zorgverzekeraar. Voorwaarde voor vergoeding is de aanwezigheid van een toereikende verwijsbrief van de huisarts.

 

Rechtstreeks declareren
PCC heeft met nagenoeg alle zorgverzekeraars contracten afgesloten, zodat de zorgprograma's rechtstreeks gedeclareerd kunnen worden. Onderstaande lijst is een overzicht van de zorgverzekeraars waar PCC afspraken mee heeft over de vergoeding van de zorgprogramma's in de Basis GGZ.

Zilveren Kruis Achmea:
- Zilveren Kruis Zorgverzekeringen
- Avero Achmea Zorgverzekeringen
- Interpolis Zorgverzekeringen
- FBTO Zorgverzekeringen
- Aevitea 
- IAK Volmacht
- De Friesland Zorgverzekeringen

CZ:
- Centrale Ziektekostenverzekering NZV
- OWM Centrale Zorgverzekeraars
- OHRA Zorgverzekeringen

Menzis:
- Menzis zorgverzekeraar

- Anderzorg NV

VGZ:
- VGZ Zorgverzekeraar
- VGZ voor de zorg
- IZA Zorgverzekeraar
- UMC Zorgverzekeraar
- Univé Zorgverzekeraar
- Nerdasco

Caresq:
- Caresq Zorgverzekeringen
- CAK Volmacht

VRZ:
- Zorg en Zekerheid Zorgverzekeringen
- Eno Zorgverzekeringen
- ONVZ Zorgverzekeringen

DSW:
- DSW Zorgverzekeraar
- InTwente Zorgverzekeraar
- Stad Holland Zorgverzekeraar
- A.S.R. Ziektekostenverzekeringen
- De Amersfoortse
- Ditzo


PCC denkt graag met u mee
De zorgprogramma’s van PCC worden volledig vergoed vanuit de basisverzekering, mits er sprake is van een verwijsbrief van de huisarts waarin o.a. duidelijk vermeld staat dat er een vermoeden is van een psychologische (DSM) stoornis. Op basis van de geïndiceerde diagnose en in overeenstemming met elkaar wordt gekozen voor behandeling van een door de NZA vastgesteld zorgproduct en tarief.


Onvergoede zorg

Wanneer er geen sprake is van een DSM stoornis, is vergoeding bij de zorgverzekeraar niet mogelijk. Uiteraard heeft u de mogelijkheid om gesprekken zelf te betalen. Ook als u geen aanspraak wilt maken op uw zorgverzekering en eigen risico. PCC hanteert hiervoor een vast tarief per zorgprogramma. 


Vragen?

Mochten er nog vragen zijn, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij zijn telefonisch te bereiken via telefoonnummer 088-4656000 of via info@pccnederland.nl