9,0 Zorgkaartnederland

Aanbod

Talenten van medewerkers benutten, de juiste medewerkers werven, terugdringen van ziekteverzuim: als werkgever ambieer je een gezonde organisatie.

 

Met de volgende trainingen kan PCC jouw organisatie hierbij ondersteunen:
- Assessments
- Management Development Programma
- Individuele managementcoaching
- Training 'Op naar de top'
- Training samenwerken
- Coachingstraject tot Personal Coach (1 jaar)
- Coachingstraject Project Management (2 jaar)
- Coachingstraject Proces Management (1 jaar)
- Pesten op het werk
- Arbeidsconflict
- Re-integratie

 

Assessments
Talenten, verbeterpunten en zelfverbeteringscapaciteiten van kandidaten inzichtelijk maken. Inzicht in kansen en risico’s bij de invulling van toekomstige functies na werving en selectie of interne overplaatsing. Met het PCC assessment wordt een kandidaat op objectieve wijze beoordeeld op geschiktheid voor een functie. Het vergroot de kans op een succesvolle aanname. Met als resultaat een tevreden medewerker die in staat is zijn of haar talent optimaal te benutten.


Management Development Programma
Hoe krijg je als werkgever de juiste persoon op de juiste plek? Of het nu gaat om promotie, demotie of reorganisatie. Met behulp van het Management Development Programma ondersteunt PCC organisaties bij het passend samenbrengen van medewerker en functie. PCC adviseert de medewerker en de organisatie op deskundige wijze en stelt zich hierbij objectief en discreet op.


Individuele managementcoaching 
De individuele managementcoaching van PCC is gericht op het versterken van een flexibele managementstijl in een veranderende organisatie. Het coachingstraject van PCC draagt bij aan inzicht in de sterke en minder sterke eigenschappen van een manager en hoe hij of zij deze verder uit kan bouwen of juist kan ontwikkelen. Met als doel het vergroten van persoonlijke professionaliteit en vaardigheden om veranderingsprocessen te sturen. 

 

Training 'Op naar de top'
Managers in een veranderende organisatie begeleiden. Hun vermogen om samen te werken in een turbulente omgeving vergroten. De training ‘Op naar de top’ van PCC is gericht op het midden- en hoger management en ondersteunt hen in:

- het ontwikkelen van een visie om effectief en doelgericht te communiceren door middel van het benutten en aanleren van hiervoor relevante competenties en vaardigheden
- het tonen van persoonlijke betrokkenheid aan medewerkers in een veranderingsproces waarbij toekomstonzekerheid en rolonduidelijkheid een rol spelen.

Doelstelling van deze training is het door goed management verbeteren van de productiviteit van de organisatie.


Training samenwerken
Werken in teamverband heeft voordelen. Denk bijvoorbeeld aan het:

• Bundelen van kennis, houding en vaardigheden waardoor een grotere slagkracht en snelheid wordt gerealiseerd
• Versterken van samenwerking binnen organisaties waardoor uiteenlopende talenten worden aangeboord en creatieve oplossingen tot stand komen
• Verbeteren van de continuïteit. Teamleden zijn (tot op zekere hoogte) onderling uitwisselbaar.  
• Snel inspelen op vragen en veranderingen. Een team is meer dan de optelsom der delen.  
• Zichtbaar maken hoe individuele inzet bijdraagt aan het eindresultaat. Een voorwaarde om mensen gemotiveerd te houden.

Onderzoeksresultaten hebben uitgewezen dat door een 'training samenwerken' deelnemers de individuele leerdoelen met betrekking tot multidisciplinair samenwerken realiseren en samenwerkingsvaardigheden vergroten. 


Coachingstraject tot Personal Coach (1 jaar)
Managers en HR-medewerkers beter in staat stellen de effectiviteit van hun medewerkers te vergroten. Met de 1-jarige opleiding ‘Personal Coaching’ worden de coachingsvaardigheden van managers en HR medewerkers verder ontwikkeld. 


Coachingstraject Project Management (2 jaar)
Het vergroten van vaardigheden op onder andere product, kwaliteit en operationeel management. De 2-jarige opleiding Project Management is bedoeld voor junior managers en coördinerende medewerkers. De opleiding is een vervolg op het Management Development Programma maar kan ook gelijk worden gestart na afname van bijbehorend assessment.  


Coachingstraject Proces Management (1 jaar)
Het 1-jarig coachingstraject ‘Proces Management’ heeft twee doelstellingen:

- het blijvend vergroten van persoonlijke competenties van managers
- het aanpassen van het gedrag van het team en zichzelf van reactief naar proactief.

PCC geeft deze training aan managers, staf- en coördinerende medewerkers en zelfstandig ondernemers die hun vaardigheden op onder andere operationeel- en teammanagement willen vergroten.


Pesten op het werk

Een grapje op de werkvloer moet volgens veel werkgevers en werknemers kunnen. Maar gericht pesten op het werk heeft als doel een ander te schaden of voordeel uit een bepaalde situatie te halen. De persoon die het doelwit is van pestgedrag kan zich vaak slecht verweren. De psychologen van PCC zijn in staat deze situatie te herkennen en helpen om op proactieve wijze met de situatie om te gaan. 


Arbeidsconflict
Het komt regelmatig voor: psychische problemen door arbeidsconflicten. Hoe voorkom je escalatie van een arbeidsconflict? Conflicten kunnen nuttig zijn en juist verhelderend werken. PCC is ervaren in het optreden als mediator en het aan de orde stellen van reële problemen zodat onopgemerkte knelpunten naar voren worden gebracht.


Re-integratie
PCC helpt je bij het in kaart brengen van competenties van de medewerker en de kansen op de arbeidsmarkt. Door een passend coachingstraject te bieden wordt het vinden van de geschikte baan vereenvoudigd.


Aanvragen offerte
Ben je geïnteresseerd in ons aanbod en wil je een offerte aanvragen? Vul dan onderstaand formulier in. Hierop kun je aangeven welk aanbod gewenst is voor jouw organisatie. PCC neemt vervolgens contact met je op.