9.8 Zorgkaartnederland

Aanbod voor volwassenen

Een ingrijpende gebeurtenis, arbeidsconflict, relatieprobleem of een negatieve gedragseigenschap kan ertoe leiden dat je er zelf even niet meer uitkomt. PCC biedt hulp en heeft een breed aanbod binnen de Generalistische Basis GGZ. 

 

In de Generalistische Basis GGZ (GBBZ) kan je terecht met enkelvoudige klachten, die niet ingewikkeld van aard zijn. De Specialistische GGZ biedt hulp bij ernstige, ingewikkelde of vaker terugkerende klachten. Op basis van een diagnose zijn er bij PCC verschillende zorgprogramma's mogelijk.

Klachten waarvoor je terecht kunt bij PCC:
- Depressieve klachten
- Overspanningsklachten
- Angst- en paniekklachten
- Voeding gerelateerde klachten
- Traumatische klachten
- Relatie gerelateerde klachten
- Lichamelijke klachten
- Arbeids- en gezondheidsklachten


Wanneer is PCC niet de juiste praktijk voor jou?:
- Vermoeden van ADHD met onderzoek
- Vermoeden van autisme met onderzoek
- Vermoeden van persoonlijkheidsporblemen met onderzoek


Informatie over het zorgproces
De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor lichte tot matig ernstige klachten. Een zorgprogramma richt zich op het verminderen van de klachten binnen een kortdurend programma op maat.

Aanmelden
De aanmelding bij PCC kan telefonisch, via de website of door de huisarts via ZorgDomein. Het contactcenter zal allereerst alle persoonsgegevens overnemen in het systeem en vervolgens zullen er vier afspraken worden gepland. De eerste afspraak is een intakegesprek en daarna volgen er alvast drie vervolgafspraken. Deze afspraken worden alvast ingepland zodat wij continuïteit kunnen bieden binnen het zorgprogramma. 

Zodra de afspraken zijn ingepland ontvang je via de mail een bevestigingsbrief met alle informatie en de behandelvoorwaarden. Tevens vragen wij om een vragenlijst (SQ48) in te vullen, hiermee worden jouw klachten in kaart gebracht.


Zorgprogramma
Tijdens het intakegesprek zal de (GZ-)psycholoog jouw huidige klachten en het ontstaan hiervan bespreken. Ook kijkt de behandelaar naar jouw hulpvraag en wordt er samen gekeken naar de beste invulling van het zorgprogramma. Het zorgprogramma wordt vastgelegd middels een behandelovereenkomst. Aan het eind van het intakegesprek worden de vervolgafspraken gepland en kan de behandeling worden gestart.

De behandeling bestaat uit wekelijkse gesprekken met jouw behandelaar, waarin je praktische adviezen ontvangt en er ruimte is voor vragen. Naast de gesprekken kunnen huiswerkopdracht worden meegegeven. Het is te allen tijde mogelijk om jouw netwerk te betrekken binnen de behandeling, mits hier toestemming voor is verleend en dit in het belang van jouw hulpvraag is. 

Gedurende het zorgprogramma zal de behandelaar jouw huisarts informeren over het verloop, mits hier toestemming voor is verleend. De huisarts wordt op de hoogte gesteld middels een intake- en eindrapportage, daarnaast is waar nodig telefonisch overleg mogelijk.

Aan het eind van het zorpgrogramma wordt er weer een vragenlijst (SQ48) afgenomen, de uitkomsten hiervan worden tijdens het evaluatiegesprek met jouw besproken. Hiermee kan in kaart worden gebracht of jouw klachten zijn afgenomen. Daarnaast vragen wij in het kader van cliëntervaring ook een korte vragenlijst(CQI) in te vullen. De uitkomsten hiervan gebruiken wij als ontwikkeling voor de praktijk.

 

Zijn er nog vragen en/of onduidelijkheden? Ons contactcenter staat klaar om al jouw vragen te beantwoorden.

Bel mij voor een afspraak

Laat je gegevens achter en laat ons jou bellen voor een afspraak.

Liever direct contact? Bel of mail ons dan!

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.