9,0 Zorgkaartnederland

Aanbod voor volwassenen

Een ingrijpende gebeurtenis, arbeidsconflict, relatieprobleem of een negatieve gedragseigenschap kan ertoe leiden dat je er zelf even niet meer uitkomt. PCC biedt hulp en heeft een breed aanbod binnen de Generalistische Basis GGZ. 

 In de Generalistische Basis GGZ (GBBZ) kan je terecht met enkelvoudige klachten, die niet ingewikkeld van aard zijn. De Specialistische GGZ biedt hulp bij ernstige, ingewikkelde of vaker terugkerende klachten. Op basis van een diagnose zijn er bij PCC verschillende zorgprogramma's mogelijk.

Klachten waarvoor je terecht kunt bij PCC:
- Depressieve klachten
- Overspanningsklachten
- Angst- en paniekklachten
- Voeding gerelateerde klachten
- Traumatische klachten
- Relatie gerelateerde klachten
- Lichamelijke klachten
- Arbeids- en gezondheidsklachten


Wanneer is PCC niet de juiste praktijk voor jou?:
- Vermoeden van ADHD met onderzoek
- Vermoeden van autisme met onderzoek
- Vermoeden van complexe persoonlijkheidsporblemen met onderzoek


Informatie over het zorgproces
De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor lichte tot matig ernstige klachten. Een zorgprogramma richt zich op het verminderen van de klachten binnen een kortdurend programma op maat.

De aanmelding:
De aanmelding bij PCC kan telefonisch, via de website of door de huisarts via ZorgDomein. Het contactcenter zal allereerst vragen om een geldige verwijsbrief, zodat wij op basis van jouw hulpvraag een passende behandelaar kunnen vinden. Vervolgens worden alle persoonsgegevens overgenomen in het systeem en zullen er vier afspraken worden ingepland. De eerste afspraak is een intakegesprek (60 min.) en daarna volgen er alvast drie vervolgafspraken (45 min.). Deze afspraken worden alvast ingepland zodat wij na het intakegesprek direct kunnen starten met jouw behandeling en continuïteit kunnen bieden binnen het zorgprogramma. Als bij het intakegesprek blijkt dat er geen zorgprogramma wordt gestart, dan is het uiteraard mogelijk om deze vervolgafspraken te annuleren. 

Zodra de afspraken zijn ingepland ontvang je via de mail een bevestiging van jouw afspraken met alle aanvullende informatie en de behandelvoorwaarden. Tevens vragen wij om een vragenlijst (SQ48) in te vullen, dit is een voormeting en helpt om jouw klachten in kaart te brengen.

Wij streven ernaar om jouw behandeling zo snel mogelijk te starten zodra jij je hebt aangemeld. Toch hebben wij soms te maken met wachttijden. Tijdens deze wachttijd ontvang je tips/handvatten om alvast te werken aan je mentale gezondheid. 


Het intakegesprek:
Tijdens het intakegesprek zal de (GZ-)psycholoog jouw huidige klachten en het ontstaan hiervan bespreken. Ook kijkt de behandelaar naar jouw hulpvraag en wordt er samen gekeken naar de beste invulling van het zorgprogramma. Het zorgprogramma wordt vastgelegd in jouw dossier. Aan het eind van het intakegesprek worden alle vervolgafspraken in overleg met jou ingepland, wij streven hierin naar wekelijkse afspraken. Ook wordt er een toestemmingsformulier ingevuld en worden de financiën met jou doorgenomen. Indien je het prettig vindt is het mogelijk om iemand uit jouw netwerk mee te nemen naar het intakegesprek. Samen kunnen jullie kijken hoe jouw netwerk kan ondersteunen in dit proces.


Het verloop van het zorgprogramma:
Bij start van jouw zorgprogramma worden de behandelmogelijkheden besproken en beslis je samen met de behandelaar de invulling hiervan. Deze invulling wordt vastgelegd in een behandelplan en toegevoegd aan jouw dossier. Ook geeft de behandelaar een toelichting op wat er van jou verwacht wordt. Tijdens het zorgprogramma ontvang je praktische adviezen en is er ruimte om je verhaal te doen of vragen te stellen. We kijken tijdens de behandeling naar wat jij belangrijk vindt en wilt bereiken.

De invulling van jouw behandeling wordt ondersteund door bewezen effectieve methodieken. Naast de gesprekken kunnen huiswerkopdracht worden meegegeven, zodat je elk moment kunt werken aan jouw herstel. Het is te allen tijde mogelijk om jouw netwerk te betrekken binnen de behandeling, mits hier toestemming voor is verleend en dit in het belang van jouw hulpvraag is. Je bent vrij om iemand uit je netwerk mee te nemen naar de afspraken. Ook kan jouw netwerk je ondersteunen in huiswerkopdrachten of om terugval te voorkomen. De behandelaar kijkt samen met jou gedurende het programma regelmatig hoe het gaat, zo zorgen jullie samen dat de behandeling niet langer is dan nodig.

Gedurende het zorgprogramma zal de behandelaar jouw huisarts informeren over het verloop, mits hier toestemming voor is verleend. De huisarts wordt op de hoogte gesteld middels een intake- en eindrapportage, daarnaast is waar nodig telefonisch overleg mogelijk.


De evaluatie:
Aan het eind van het zorpgrogramma wordt er weer een vragenlijst (SQ48) afgenomen, de uitkomsten hiervan worden tijdens het evaluatiegesprek met jou besproken. Hiermee kan in kaart worden gebracht of jouw klachten zijn afgenomen. Daarnaast vragen wij in het kader van cliëntervaring ook een korte vragenlijst(CQI) in te vullen. De uitkomsten hiervan gebruiken wij als ontwikkeling voor de praktijk. Na het evaluatiegesprek zal jouw behandelaar het dossier sluiten en wordt het zorgprogramma ingediend bij de zorgverzekeraar. 

 

Zijn er nog vragen en/of onduidelijkheden? Ons contactcenter staat klaar om al jouw vragen te beantwoorden.

Bel mij voor een afspraak

Laat je gegevens achter en laat ons jou bellen voor een afspraak.

Liever direct contact? Bel of mail ons dan!

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.