9,0 Zorgkaartnederland

Onze Kwaliteit

Missie PCC
‘Het versterken van de Basis GGZ bij volwassenen en kind- en jeugd in de regio.’

 

Keurmerk Basis GGZ
PCC is een professionele organisatie met oog voor kwaliteit. PCC biedt laagdrempelige en toegankelijke zorg. In 2024 is het kwaliteitscertificaat van het Keurmerk Basis GGZ wederom toegekend aan PCC. Met het keurmerk laten wij onder andere zien dat er bij PCC aandacht is voor een goede verwijzing, er goede afspraken zijn gemaakt met samenwerkingspartners en wij continu werken en bijdragen aan het verbeteren van de zorg. Ook in 2025 zal PCC streven naar een nieuw kwaliteitscertificaat.

 

Cliëntervaringen
De kwaliteit van zorg staat voor PCC bovenaan, dit zie je onder andere terug in onze behandelwijze en de tevredenheid van onze cliënten. PCC geeft cliënten de ruimte om een zorgprogramma te beoordelen. De uitkomsten worden gebruikt voor de ontwikkeling van de praktijk. Over 2023 is de beoordeling van onze behandeling gemiddeld een 8.7. 

Aan de hand van CQI vragenlijst is PCC in 2023 beoordeeld op drie verschillende schalen:
- Uitvoering behandeling: 4,4 (1-5)
- Samen beslissen: 4,7 (1-5)
- Bejeging: 4,9 (1-5)

- Informatie behandeling: 4.4 (1-5)

*Algehele rapportcijfer  een 8.7 (1-10)

Onze cliëntervaringen zijn tevens terug te vinden op Zorgkaart Nederland


Kwaliteitsstatuut
In het kwaliteitsstatuut kunt u terugvinden hoe de zorg rondom de cliënt is georganiseerd. Hier is informatie in terug te vinden over het zorgaanbod, samenstelling van de praktijk, het professionele netwerk, klachten- en geschillenregeling en het behandelproces. Het kwaliteitsstatuut van PCC kunt u terugvinden via:
- Mw. H. Koelewijn (GZ-psycholoog) 
- Mw. D. Textor (GZ-psycholoog)

Dhr. H. van Buul (GZ-psycholoog)

 

Beroepscode
PCC is aangesloten bij het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). Hierdoor werkt PCC volgens ethische regels die in de beroepscode staan, waaronder geheimhouding en diverse kwaliteitseisen. 

Wanneer er sprake is van een klacht omdat u niet tevreden bent over bijvoorbeeld de behandeling dan is het belangrijk uw klacht eerst met de behandelaar te bespreken. Wij zijn aangesloten bij het NIP en hiermee vallen wij onder het klachtenreglement van het NIP. Voor al onze behandelingen en overeenkomsten gelden voorts onze behandelvoorwaarden, welke u ontvangt naar aanleiding van uw aanmelding middels een bevestigingsbrief.


Links
Via onderstaande links is terug te vinden waar PCC bij aangesloten is om kwaliteit en veiligheid te waarborgen.