9.8 Zorgkaartnederland

Onze Kwaliteit

Missie PCC
‘Het versterken van de Basis GGZ bij volwassenen en kind- en jeugd in de regio.’

 

Keurmerk Basis GGZ
PCC is een professionele organisatie met oog voor kwaliteit. PCC biedt laagdrempelige en toegankelijke zorg. In 2019 is het kwaliteitscertificaat van het Keurmerk Basis GGZ wederom toegekend aan PCC. Met het keurmerk laten wij onder andere zien dat er bij PCC aandacht is voor een goede verwijzing, er goede afspraken zijn gemaakt met samenwerkingspartners en wij continu werken en bijdragen aan het verbeteren van de zorg.

 

Cliëntervaringen
De kwaliteit van zorg staat voor PCC bovenaan, dit zie je onder andere terug in onze behandelwijze en de tevredenheid van onze cliënten. PCC geeft cliënten de ruimte om een zorgprogramma te beoordelen. De uitkomsten worden gebruikt voor de ontwikkeling van de praktijk.

Aan de hand van CQI vragenlijst is PCC in 2018 beoordeeld op drie verschillende schalen:
- Uitvoering behandeling 9,2 (1-10)
- Samen beslissen 16,3 (1-20)
- Bejeging 9,8 (1-10)

De cliëntervaringen zijn tevens terug te vinden op Zorgkaart Nederland

 

Beroepscode
PCC is aangesloten bij het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen), de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten). Hierdoor werkt PCC volgens ethische regels die in de beroepscode staan, waaronder geheimhouding en diverse kwaliteitseisen. 

Wanneer er sprake is van een klacht omdat u niet tevreden bent over bijvoorbeeld de behandeling dan is het belangrijk uw klacht eerst met de behandelaar te bespreken. Wij zijn aangesloten bij de LVVP en vallen hiermee onder het klachtenreglement van de LVVP. Voor al onze behandelingen en overeenkomsten gelden voorts onze behandelvoorwaarden.

 

Kwaliteitsstatuut
In het kwaliteitsstatuut kunt u terugvinden hoe de zorg rondom de cliënt is georganiseerd. Het kwaliteitsstatuut van PCC kunt u hier vinden. 

 

Zorgstanddaarden
Standaarden ondersteunen de behandelaren van PCC bij het leveren van goede zorg. Dit vormt een hulpmiddel bij het maken van keuzes. De zorgstandaarden zijn hier terug te vinden.