9,0 Zorgkaartnederland

Zorgaanbod & Behandelvormen

PCC heeft een breed aanbod voor jeugdigen en volwassenen. PCC is gespecialiseerd in de Generalistische Basis GGZ. Onze (GZ)- psychologen hebben jarenlange ervaring in diagnostiek, advies en begeleiding van jeugdigen en volwassenen. Bij PCC wordt het zorgprogramma op de cliënt toegespitst en werken wij generalistisch, kortdurend en klachtgericht. 


In de Generalistische Basis GGZ (GBBZ) kan iemand terecht met enkelvoudige klachten, die niet ingewikkeld van aard zijn. De Specialistische GGZ (SGGZ) biedt hulp bij ernstige, ingewikkelde of vaker terugkerende klachten. Wij bieden uitsluitend begeleiding aan cliënten met klachten binnen de Generalistische Basis GGZ. 

 

Aanbod voor volwassenen
De psychologen van PCC helpen de cliënt op een professionele en doortastende manier de eigen kracht te herwinnen. Hieronder een overzicht van klachten waarmee u terecht kunt bij PCC.

Meest voorkomende klachten:
- Depressieve klachten
- Overspanningsklachten
- Angst- en paniekklachten
- Voeding gerelateerde klachten
- Traumatische klachten
- Relatie gerelateerde klachten
- Lichamelijke klachten
- Arbeids- en gezondheidsklachten


Aanbod voor kind en jeugd (vanaf 12 jaar)

De begeleiding van een kind is voor ons maatwerk, zo gaan wij samen met het kind aan de slag om gestelde doelen te bereiken. Zo staat het kind weer in zijn kracht, nu en in de toekomst.

Meest voorkomende klachten:
- Angst- en paniekklachten
- Faalangst
- Somberheidsklachten
- Voeding gerelateerde klachten
- Rouwverwerking
- Verwerken van een echtscheiding
- Omgaan met pesten
- Lichamelijke klachten
- Gedragsproblemen

Psychodiagnostiek kind en jeugd:
- Sociaal emotioneel


Behandelvormen en methodieken
Wij werken met verschillende bewezen effectieve methodieken waaronder Zelfregulatie (ZRM), het KOP model, Cognitieve gedragstherapie (CGT), Acceptatie en Commitment Therapie (ACT), Mediation, Mindfulness based cognitive therapy (MBCT), Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) en Schema-coaching. De GGZ Standaarden ondersteunen de (GZ-)psychologen bij het leveren van goede zorg, dit vormt een hulpmiddel bij het maken van de juiste keuzes.

Zelfregulatie (ZRM)
De zelfregulatiemethode kan worden gebruikt als mensen hun gedrag willen leren veranderen. Het veranderen van gedrag is één van de lastigste dingen die er bestaat; maar soms vraagt de situatie er om dat je nieuw gedrag ontwikkeld. Hierbij kun je denken aan het beter leren aangeven van je grenzen, beter voor jezelf zorgen, maar ook bij milde verslavingsproblematiek is deze methodiek een effectieve manier om blijvend je gedrag te veranderen. Door een procesmatige aanpak waarin je leert een concreet doel te stellen, een plan van aanpak te maken, nieuw gedrag te trainen en het nieuwe gedrag ook in je dagelijks leven te verankeren, is dit een methode die je na de afsluiting van het zorgprogramma ook zelf kan toepassen op andere gedrags- of ontwikkeldoelen in je leven. 

KOP-model
Met behulp van de KOP-methodiek krijg je meer inzicht in je klachten (K), omstandigheden (O) en persoonlijke stijl (P). Er wordt hierbij vanuit gegaan dat je klachten ontstaan zijn door een samenloop van de omstandigheden die op dit moment plaatsvinden in je leven en de manier waarop je met deze omstandigheden omgaat (persoonlijke stijl). Hierbij functioneert de KOP-methodiek als een leidraad, waarbinnen je andere behandeltechnieken gebruikt om je persoonlijke stijl te veranderen.

Cognitieve gedragstherapie (CGT)
CGT heeft als doel je meer grip te laten krijgen op lastige situaties door hier anders naar te leren kijken en er anders mee om te gaan. Gedrag, wat je eerder misschien wel hielp maar nu problemen in stand houdt, ga je in kaart brengen. Voorbeelden hiervan zijn: altijd maar doorgaan, je continue aanpassen of je terugtrekken en moeilijkheden uit de weg gaan. Je gaat onderzoeken welke gedachten en gevoelens dit gedrag aansturen om vervolgens zelf weer de regie te herpakken, met klachtvermindering tot gevolg.

Acceptatie en Commitment Therapie (ACT)
Van nature hebben wij mensen de neiging om ons te verzetten tegen datgene wat we lastig vinden, zoals vervelende gedachten en gevoelens. We willen dit niet ervaren dus is onze automatische reactie: oplossen of het uit de weg gaan (vermijden en vluchten). Dit verzet of gevecht leidt vaak tot een grotere invloed van deze nare ervaringen op ons leven waardoor we er nog meer onder gebukt gaan (lijden). Wanneer je leert deze vervelende ervaringen meer toe te laten ‘Acceptatie’ zullen ze minder plek innemen. Hierdoor ontstaat er ruimte en energie om je te richten op de zaken die er voor jou toe doen. Dat is de ‘Commitment’: datgene doen wat voor jou betekenisvol en de moeite waard is. ACT is een vorm van gedragstherapie, het Engelse woord ‘Act’ betekent ook letterlijk ‘doen’. We dagen je bij ACT uit om op een andere manier met je binnenwereld om te gaan en te gaan bewegen in een voor jou waardevolle richting.

Mediation
Mediation is een proces waarbij je mensen, die met elkaar in conflict zijn, weer met elkaar in gesprek brengt en ondersteunt om samen tot een oplossing te komen. De kern en de meerwaarde van deze manier van werken is dat elke partij zelf beslissingen neemt, zonder sturing of druk van anderen. De mediators van PCC respecteren en bevorderen op die manier de autonomie van de cliënten die zich hebben aangemeld. Het mediation proces kan zowel in relaties binnen het gezin als in werkrelaties worden ingezet.

Mindfulness based cognitive therapy (MBCT)
Door mindfulness leer je met behulp van oefeningen je aandacht te richten op gebieden die meer focus nodig hebben of je aandacht juist te verwijderen van gebieden die minder focus nodig hebben. Met behulp van deze technieken kun je gedachten leren loslaten en reageren op wat je gevoelens aangeven, zodat je uiteindelijk meer controle ervaart over je gedachten en gevoelens.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
EMDR is een kortdurende therapievorm die  is bedoeld voor mensen met trauma gerelateerde angstklachten en kan ingezet worden als klachten in het heden voortkomen uit nare (traumatische) gebeurtenissen uit het verleden. Doel is om klachten zoals angst, spanning, somberheid, nachtmerries en herbelevingen die met de ingrijpende gebeurtenis te maken hebben te verminderen. Bij PCC behandelen we een enkelvoudig trauma (een eenmalig ingrijpende gebeurtenis). Bij meervoudige of langer durende traumatische ervaringen, bijvoorbeeld in de vroege jeugd, wordt de EMDR-behandeling complexer, dit geeft een indicatie voor doorverwijzing naar de specialistische GGZ.

Interpersoonlijke psychotherapie (IPT)
Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) is een bewezen effectieve methodiek voor de behandeling van somberheidsklachten. Aanname hierbij is dat veranderingen in relaties met belangrijke anderen een rol spelen bij het ontstaan van somberheidsklachten en dat een verbetering in die relaties somberheidsklachten kunnen verminderen.

Schema-coaching
Een schema is een mentaal beeld van jezelf en je relatie met anderen. Schema’s zijn samengesteld uit herinneringen, lichamelijke sensaties, emoties en cognities. Schema-coaching is een techniek die kan worden gebruikt bij hardnekkige patronen in gedrag die moeilijk zijn om te veranderen. Het helpt je om je zelfreflectie en verbondenheid met anderen te verbeteren. Schema-coaching is een integratieve vorm van coaching waarin inzichten en interventies vanuit diverse psychologische theorieën en methoden zijn verwerkt. 


Wanneer is PCC niet de juiste praktijk

PCC is in de volgende gevallen niet de juiste praktijk voor volwassenen en jeugdigen:
- Vermoeden van ADHD met onderzoek
- Vermoeden van autisme met onderzoek
- Vermoeden van complexe persoonlijkheidsproblemen met onderzoek

 

Is het nog niet helemaal duidelijk of wij u kunnen ondersteunen in uw hulpvraag of heeft u andere vragen? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op. 

Bel mij voor een afspraak

Laat je gegevens achter en laat ons jou bellen voor een afspraak.

Liever direct contact? Bel of mail ons dan!

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.