9,0 Zorgkaartnederland

Aanbod

Het programma is gericht op het veranderen van jouw levensstijl. Waarin de (GZ-)psychologen samen met je kijken naar jouw gedrags- en denkpatronen, zodat er verandering ontstaat die blijvend is. Iedereen is anders en of je nu te weinig structuur hebt, te weinig of te veel eet, of dat je onvoldoende kennis hebt over gezonde voeding, het zorgprogramma wordt persoonlijk op jou toegespitst. Heb je verschillende diëten geprobeerd en is het resultaat nooit blijvend? Dan zou het Gezond Gewicht programma van PCC iets voor jou kunnen zijn.

 

Tijdens het Gezond Gewicht programma werken wij intensief samen met de specialisten van Bergman Clinics. Zowel PCC als Bergman Clinics staan voor kwaliteit en samen streven wij naar een blijvende verandering voor jou. In samenwerking met ons zeer ervaren team van: psychologen, diëtisten en maag-darm-leverartsen, begeleiden wij je in het veranderen van jouw leefstijl.


Informatie over het Gezond Gewicht programma van PCC
Het programma richt zich op het veranderen van jouw voedingsgedrag. Tijdens het gedragsveranderingsprogramma stellen wij samen met jou een doel om deze verandering aan te brengen. 


De aanmelding:

De aanmelding bij PCC kan telefonisch, via de website, via Bergman Clinics of door de huisarts via ZorgDomein. Het contactcenter zal allereerst alle persoonsgegevens noteren in ons systeem en vragen om een geldige verwijsbrief vanuit de huisarts. Vervolgens worden er vier afspraken ingepland. De eerste afspraak is een intakegesprek (60 min.) en daarna volgen er alvast drie vervolgafspraken (45 min.). Deze afspraken worden alvast ingepland zodat wij na het intakegesprek direct kunnen starten met jouw gedragsveranderingsprogramma en zo ook continuïteit bieden. Als bij het intakegesprek blijkt dat er geen zorgprogramma wordt gestart, dan is het uiteraard mogelijk om deze vervolgafspraken te annuleren. 

Zodra de afspraken zijn ingepland ontvang je via de mail een bevestiging van jouw afspraken met alle aanvullende informatie en de behandelvoorwaarden. Tevens vragen wij om een vragenlijst (SQ48) in te vullen, dit is een voormeting en helpt om klachten in kaart te brengen.


Het intakegesprek:
Tijdens het intakegesprek zal de (GZ-)psycholoog jouw huidige klachten en het ontstaan hiervan bespreken. Ook kijkt de behandelaar naar jouw hulpvraag en wordt er samen gekeken naar de beste invulling van het zorgprogramma. Het zorgprogramma wordt vastgelegd in jouw dossier. Aan het eind van het intakegesprek worden alle vervolgafspraken in overleg met jou ingepland, wij streven hierin naar wekelijkse afspraken. Ook wordt er een toestemmingsformulier ingevuld en worden de financiën met jou doorgenomen. Indien je het prettig vindt is het mogelijk om iemand uit jouw netwerk mee te nemen naar het intakegesprek. Samen kunnen jullie kijken hoe jouw netwerk kan ondersteunen in dit proces.


Het verloop van het zorgprogramma:
Bij start van jouw zorgprogramma worden de behandelmogelijkheden besproken en beslis je samen met de behandelaar de invulling hiervan. Ook wordt er een gedragsdoel gesteld waar jullie de komende weken aan gaan werken. De invulling van het programma wordt vastgelegd in een behandelplan en toegevoegd aan jouw dossier. Ook geeft de behandelaar een toelichting op wat er van jou verwacht wordt. Tijdens het zorgprogramma ontvang je praktische adviezen en is er ruimte om je verhaal te doen of vragen te stellen. We kijken tijdens de behandeling naar wat jij belangrijk vindt en wilt bereiken.

De invulling van jouw behandeling wordt ondersteund door bewezen effectieve methodieken. Naast de gesprekken kunnen huiswerkopdracht worden meegegeven, zodat je elk moment kunt werken aan jouw doel. Het is te allen tijde mogelijk om jouw netwerk te betrekken binnen de behandeling, mits hier toestemming voor is verleend en dit in het belang van jouw hulpvraag is. Je bent vrij om iemand uit je netwerk mee te nemen naar de afspraken. Ook kan jouw netwerk je ondersteunen in huiswerkopdrachten of om terugval te voorkomen. De behandelaar kijkt samen met jou gedurende het programma regelmatig hoe het gaat, zo zorgen jullie samen dat de behandeling niet langer is dan nodig. Aan het eind van het zorgprogramma besteden wij aandacht aan het voorkomen van terugval. Jullie stellen samen een plan op om deze verandering door te zetten, ook wanneer het lastiger wordt. 

Gedurende het zorgprogramma zal de behandelaar jouw huisarts informeren over het verloop, mits hier toestemming voor is verleend. De huisarts wordt op de hoogte gesteld middels een intake- en eindrapportage, daarnaast is waar nodig telefonisch overleg mogelijk. Ook is er de mogelijkheid om toestemming te geven voor overleg met de diëtiste, zodat er multidisciplinair gewerkt wordt aan jouw gestelde doel. 


De evaluatie:
Aan het eind van het zorpgrogramma wordt er weer een vragenlijst (SQ48) afgenomen, de uitkomsten hiervan worden tijdens het evaluatiegesprek met jou besproken. Hiermee kan in kaart worden gebracht of jouw klachten zijn afgenomen. Daarnaast vragen wij in het kader van cliëntervaring ook een korte vragenlijst(CQI) in te vullen. De uitkomsten hiervan gebruiken wij als ontwikkeling voor de praktijk. Na het evaluatiegesprek zal jouw behandelaar het dossier sluiten en wordt het zorgprogramma ingediend bij de zorgverzekeraar. 


Aanbod Gezond Gewicht programma van Bergman Clinics
Bergman Clinics biedt een leefstijlprogramma met een maagballon. Een maagballon is een flinke steun in de rug als je aan een ander voedingspatroon moet wennen. Tijdens dit programma ontvang je begeleiding van de diëtistes van Bergman Clinics en is het mogelijk om bij de psychologen van PCC het gedragsveranderingsprogramma te volgen. 


Gezond Gewicht programma met maagballon:
In het eerste gesprek bij Bergman Clinics wordt je gevraagd om mee te doen aan een screening bij PCC. Deze screening is een vragenlijst die je online kan invullen. Naar aanleiding van de resultaten van deze screening brengt de psycholoog een advies uit voor de maagballon. Op basis van dit advies én het advies van de arts neemt Bergman Clinics contact met je op. In sommige gevallen wordt aangeraden eerst een zorgprogramma te volgen bij PCC, zodat jouw gedragsverandering alvst in gang kan worden gezet. Je kunt er uiteraard ook zelf voor kiezen een zorgprogramma te volgen bij PCC.


Gezond Gewicht programma zonder maagballon:
Het is ook mogelijk om je aan te melden voor het gezond gewicht programma zonder maagballon. In dat geval nodigt PCC jou direct uit voor een intakegesprek waarin er samen met jou een passend zorgprogramma wordt afgesproken. Uiteraard is dit zorgprogramma ook gericht op de verandering van jouw gedrag rondom voeding. Je kunt je hiervoor aanmelden via het aanmeldformulier of telefonisch contact met ons opnemen. 


Zijn er nog vragen en/of onduidelijkheden? Ons contactcenter staat klaar om al jouw vragen te beantwoorden.

Bel mij voor een afspraak

Laat je gegevens achter en laat ons jou bellen voor een afspraak.

Liever direct contact? Bel of mail ons dan!

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.