9,0 Zorgkaartnederland


Nieuws

Verbetering van de werkplekken in de gezondheidszorg:

een weg naar welzijn.

 

De zorgsector in Nederland, staat voor een aanzienlijke uitdaging , waarbij het hoge verzuimpercentage wijst op een dringende behoefte aan meer aandacht voor de gezondheid en het welzijn van zorgmedewerkers. Recente gegevens wezen erop dat het ziekteverzuimpercentage consistent 1 tot 3% hoger lag dan het nationale gemiddelde, wat wijst op een kloof in arbeidstevredenheid en algemeen welzijn onder gezondheidswerkers in vergelijking met andere sectoren. Dit scenario onderstreept de cruciale noodzaak om actieve HR-strategieën toe te passen die zich richten op het verbeteren van de werkomgeving van zorgpersoneel.

 

Omdat we begrijpen dat de kwaliteit van het werk een directe invloed heeft op de gezondheid en het welzijn van werknemers, begon dit proefschrift aan een reis om de effecten te onderzoeken van een interventieprogramma op de werkplek dat is ontworpen om deze problemen aan te pakken. Door een combinatie van theoretische verkenning en praktisch onderzoek wilden we nieuwe inzichten bieden in effectieve interventiestrategieën.

 

Het interventieprogramma, genaamd 'Zorgen Zonder Zorgen', werd opgesteld met een probleemoplossende aanpak in gedachten, waarbij werknemers actief bij het proces werden betrokken om een alomvattend begrip van hun behoeften en uitdagingen te garanderen. De eerste bevindingen suggereerden dat een mix van top-down en bottom-up benaderingen , waarbij de nadruk ligt op de taakeisen, taakcontrole en sociale steun een grote impact hebben op het welzijn van werknemers. Het programma in drie experimentele en drie controlecentra bracht duidelijke verschillen aan het licht in werkomstandigheden en organisatorische risicofactoren. Hiermee werd de basis gelegd voor gerichte interventie plannen om de beslissingsbevoegdheid, het ontwikkelen van vaardigheden, werkzekerheid en opleidingsmogelijkheden te vergroten. Daarbij kwam ook aan het licht dat uitdagingen op het vlak van communicatie voor verbetering vatbaar waren.

 

Verdere analyse toonde aan dat verbeteringen in de werkomstandigheden en het faciliteren van hogere doelen een cruciale rol spelen bij de vooruitgang van het welzijn van werknemers in de gezondheidszorg. Dit wijst erop dat er een sterk verband bestaat tussen aanpassingen aan de werkomgeving en werktevredenheid enerzijds en het verminderen van burn-out en angstklachten anderzijds.

 

Dit proefschrift wordt afgesloten met een reflectie op de integratie van de theoretische modellen en de probleem oplossende aanpak bij de uitvoering van het interventie programma. De resultaten bevestigen het belang van een integrale aanpak voor het verbeteren van de werkomstandigheden en het welzijn van zorgmedewerkers.


COVID-19

Op 13 oktober 2020 zijn de maatregelen rondom COVID-19 weer aangescherpt.
Lees meer

Update COVID-19

COVID-19 Protocol PCC Health Promotion
Lees meer

Lezen is goed voor de geest

Vorige week was het Boekenweek, een goed moment om stil te staan bij de positieve effecten van lezen op de geest. Lezen verrijkt je geestelijk en zorgt ervoor d…
Lees meer

Mooie week

Eindelijk is het weer in Nederland omgeslagen. De regenachtige lente lijkt nu plaats gemaakt te hebben voor mooi zomer weer. Na het omslaan van het weer voelen …
Lees meer

Compliment

Uit een Amerikaans onderzoek blijkt dat we vaak, onnodig, te terughoudend zijn met het geven van complimenten. We gaan twijfelen over hoe een compliment overkom…
Lees meer

EMDR

De belangstelling voor EMDR is groot en de laatste jaren is er steeds meer bekend geworden over de effectiviteit van EMDR-behandelingen. EMDR staat voor Eye Mov…
Lees meer

Anti-Dieetdag

Afgelopen donderdag, 6 mei, was het Anti-Dieetdag. Anti-Dieetdag staat in het teken van een gezonde leefstijl als tegenhanger van een streng dieet. Strikt di&eu…
Lees meer

Meivakantie

Mei is begonnen en voor veel mensen is dit ook de start van de meivakantie. Helaas is dit buiten nog niet altijd te merken. Aan het eind van de week wordt beter…
Lees meer

PCC

PCC is een psychologenpraktijk met een breed aanbod voor jeugdigen en volwassenen. Bezoek onze website (www.pccnederland.nl) voor het volledige aanbod. Hier vin…
Lees meer

Lente

De lente is weer begonnen en afgelopen week was dat goed te merken. We hebben kunnen genieten van de zon en dat is niet alleen goed voor de vitamine D maar het …
Lees meer

Inschrijven nieuwsbrief

Laat je gegevens achter om je in te schrijven voor de nieuwsbrief.