9,0 Zorgkaartnederland

Kosten & verzekering

Vergoeding verzekerde zorg
Ook in 2022 heb je vanuit je basisverzekering recht op vergoeding voor psychologische begeleiding in de Basis GGZ. Voor deze vergoeding wordt er aanspraak gedaan op het eigen risico. Na afrondinging van het zorgprogramma dient PCC het programma in bij je zorgverzekeraar. Vanuit de zorgverzekeraar ontvang jij bericht over het eigen risico, dit betaal je rechtstreeks aan jouw zorgverzekeraar.

Een voorwaarde die geldt voor vergoeding vanuit de zorgverzekeraar is de aanwezigheid van een toereikende verwijsbrief van jouw huisarts. De volgende gegevens dienen opgenomen te worden in de verwijsbrief:
- Verwijzing naar de Generalistische Basis GGZ.
- De verwijzing moet voorzien zijn van een datum vóór jouw eerste gesprek bij PCC en is maximaal één jaar geldig.
- Een vermoeden van een DSM V stoornis.
- De NAW gegevens van de huisarts inclusief AGB code.

De tarieven zijn vastgeteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Voor 2021 gelden de volgende tarieven:

Prestatie: Code: Minuten*: Tarief**:
Kort 180001 294 € 522,13
Middel 180002 495 € 885,01
Intensief 180003 750 € 1.434,96
Chronisch 180004 750 € 1.380,49
Onvolledig traject 180005 120 € 228,04

* Onder de minuten vallen consulten, diagnostiek, verslaglegging, behandelplan, telefonische contacten, e-mailcontacten, overleg met de huisarts en consultatie met specialisten.
** De tarieven worden vastgesteld door de zorgverzekeraar en afhankelijk van ons contract wordt 80% tot 100% vergoed aan PCC.

 

Overzicht gecontracteerde zorgverzekeraars:
PCC heeft met nagenoeg alle zorgverzekeraars contracten afgesloten zodat de zorgprograma's rechtstreeks gedeclareerd kunnen worden. Onderstaande lijst bevat een overzicht van de zorgverzekeraars waar PCC afspraken mee heeft over de vergoeding van de zorgprogramma's in de Basis GGZ.


Zilveren Kruis Achmea:
- Zilveren Kruis Zorgverzekeringen
- Interpolis Zorgverzekeringen
- FBTO Zorgverzekeringen
- De Friesland Zorgverzekeringen


CZ:
- Centrale Ziektekostenverzekering NZV
- OHRA Zorgverzekeringen
- Nationale Nederlanden


Menzis:
- Menzis zorgverzekeraar
- Anderzorg NV
- Hema


VGZ:
- VGZ Zorgverzekeringen
- Bewuzt
- IZA Zorgverzekeringen
- MVJP
- NV Univé
- NV Zorgverzekeringen UMC
- Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht
- ZEKUR
- Zorgzaam


Caresco:
- Aevitae EUCARE
- Besured
- Caresq
- National Academic Zorgverzekeringen
- One Underwriting Health
- Promovendum


DSW:
- InTwente Zorgverzekeraar
- Stad Holland Zorgverzekeraar
- OWM DSW


Zorg en Zekerheid:
- OWM Zorgverzekeringen Zorg en Zekerheid


ONVZ:
- PNO
- VvAA Zorgverzekeringen


ASR:
- Amersfoortse
- Ditzo


ENO:
- Hollandzorg
- Salland
- Zorgdirect


Onvergoede zorg
Wanneer er geen sprake is van een DSM V stoornis, is vergoeding bij de zorgverzekeraar niet mogelijk. Uiteraard heb je de mogelijkheid om gesprekken zelf te betalen. Ook als je geen aanspraak wil maken op je zorgverzekering en eigen risico is het mogelijk om de gesprekken zelf te betalen. PCC hanteert hiervoor een vast tarief per afspraak. Voor meer informatie over deze tarieven of het opvragen van een offerte, kun je contact opnemen met ons contactcenter.

Kosten "no show"

Als u ingepland bent voor een afspraak, maar u verschijnt niet op uw afspraak, zonder dit 48 uur van te voren aan ons door te geven, dan worden de kosten voor deze afspraak aan u doorberekend. Deze kosten, het zogenaamde "No-show tarief", bedragen € 300,- voor een gemiste intake en € 175,- voor een reguliere afspraak.

 

Vragen?
Mochten er nog vragen zijn, neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn telefonisch te bereiken via telefoonnummer 088-4656000 of via info@pccnederland.nl