9,0 Zorgkaartnederland

Harold van Buul

GZ-Psycholoog

Naam: Harold van Buul (1970)

Studie: Klinische psychologie en persoonlijkheidsleer (1999), GZ-psycholoog sinds 2003

Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag

Hoe lang ben je al werkzaam bij PCC en wat heb je hiervoor nog meer gedaan?

In 1999 ben ik, aansluitend op mijn studie klinische psychologie en persoonlijkheidsleer aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, gestart bij PCC. Om mijn horizon te verbreden heb ik op enig moment de overstap gemaakt naar de Specialistische GGZ en daar de postdoctorale opleidingen tot GZ-psycholoog en psychotherapeut afgerond. Mijn taken bestonden uit het behandelen van cliënten met klachten op het gebied van stemming, angst, persoonlijkheidsproblematiek en psychodiagnostisch onderzoek. Daarnaast gaf ik werkbegeleiding en supervisie aan collega’s in opleiding. Ik heb er heel bewust voor gekozen terug te keren naar PCC omdat ik hier mijn tijd een aandacht kan besteden aan datgene waar het in mijn vak echt om gaat: een stukje meelopen met de cliënt op diens levenspad en hem/haar te helpen met problemen die daarin zijn ontstaan.

Wat kan een cliënt van jou verwachten?

Ik beschouw mijn eigen werkstijl als betrokken en openhartig. Gelijkwaardigheid in het contact met cliënten vind ik erg belangrijk; we kunnen immers allemaal tegen problemen aanlopen. Vaak los je die zelf op of met behulp van familie of vrienden, maar soms is het prettig, of meer helpend, daarover met iemand van gedachten te wisselen die er van een afstandje naar kijkt. Zeker ook gezien mijn achtergrond als psychotherapeut wil ik behalve zicht op de klachten, ook oog krijgen op de mens achter de klachten; wie zit er voor me en hoe komt het dat hij of zij is vastgelopen? Dat betekent vaak puzzelen om samen goed te gaan begrijpen waarom een bepaald patroon is ontstaan, en hoe dit te veranderen of te leren er anders tegenaan te gaan kijken.   

Wat is jouw doel als hulpverlener?

De hulpvraag van de cliënt is leidend want hij/zij bepaalt ten slotte waarmee aan de slag zal worden gegaan, maar het vergroten van compassie met jezelf, trouw zijn en blijven aan wat voor jou belangrijk is (met respect voor de ander), zijn in mijn optiek ook vaak belangrijke aandachtspunten binnen een behandeltraject.

Werk je met een bepaalde methode?

Ik ben opgeleid in de cliëntgerichte-, de psychodynamische-, en de cognitieve gedragstherapie. Doorgaans werk ik integratief, d.w.z. gebruikmakend van methoden en technieken uit deze drie referentiekaders. Ik heb veel ervaring met het behandelen van stemmingsklachten en depressiviteit, een lage zelfwaardering, leren omgaan met verlies en rouw, overspannenheid, burn-out, en diagnostiek naar persoonlijkheidskenmerken.

Terug naar het overzicht