9,0 Zorgkaartnederland

Vera Baetsen

Psycholoog

Naam:Vera Baetsen (1995)

Studie: Psychologie, master Kind- en Jeugdpsychologie (Universiteit Utrecht – 2020)
Werkdagen: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag

Hoe lang ben je al werkzaam bij PCC en wat heb je hiervoor gedaan?

Ik ben werkzaam geweest bij het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. In oktober 2021 heb ik de overstap gemaakt naar PCC.

Wat kan een cliënt van jou verwachten?
Ik vind het belangrijk om aan te sluiten bij jouw hulpvraag en de behandeling af te stemmen op jouw behoefte. Je zult dan ook merken dat ik jou ruimte geef om richting te geven aan de behandeling. In de eerste fase zullen we samen onderzoeken welke problemen jij tegenkomt, welke oorzaken hieraan ten grondslag liggen en hoe jij hier mee omgaat. Hierbij wil ik voorkomen dat we ons enkel focussen op jouw klachten en bezig zijn met ‘symptoombestrijding’. Vervolgens zullen we kijken wat er nodig is om tot verandering te komen. Er zal aandacht zijn voor het denken, het voelen en het handelen. Hierbij zul jij (praktische) handvatten aangereikt krijgen om vaardigheden te leren ontwikkelen om met lastige situaties om te gaan.

Wat is jouw doel als hulpverlener?

Wanneer jij jezelf beter hebt leren kennen en begrijpen en dit ertoe heeft geleid dat jij helpend reageert op vervelende gedachten en (lichamelijke) gevoelens, is voor mij de behandeling geslaagd. Daarbij vind ik het belangrijk dat jij het met de geleerde vaardigheden de toekomst met vertrouwen tegemoet gaat, zodat jij kunt investeren in dingen die jouw leven waardevol maken.

Werk je met een bepaalde methode?
Ik gebruik voornamelijk de KOP-methodiek als startpunt, om inzicht te verkrijgen in de oorzaken van de klachten en de wisselwerking tussen de omstandigheden en de manier waarop jij daar mee omgaat. Vervolgens gebruik ik, afhankelijk van de klachten en persoonlijke voorkeuren, technieken uit de cognitieve gedragstherapie (CGT) en acceptance and commitment therapy (ACT).

Binnen de praktijk ondersteun ik onder andere jeugdigen en jongvolwassenen en begeleid ik cliënten vanuit het Gezond Gewicht-programma.

Terug naar het overzicht