9,0 Zorgkaartnederland

Tom Snijders

Psycholoog

Naam: Tom Snijders (1998)

 

Studie: Master klinische psychologie, Tilburg Universiteit

Werkdagen: dinsdag, woensdag

 

Hoe lang ben je al werkzaam bij PCC en wat heb je hiervoor gedaan?

 Sinds september 2023 werk ik bij PCC. Naast het volgen van de studie klinische psychologie aan de universiteit van Tilburg ben ik actief geweest als student-assistent. Aan het einde van mijn opleiding heb ik ruim een half jaar stage gelopen bij 113 Zelfmoordpreventie op zowel de afdeling van therapie- en hulpverlening als op de onderzoeksafdeling. Op de afdeling therapie- en hulpverlening heb ik ervaring opgedaan met het behandelen van cliënten met suïcidale en onderliggende klachten, vaak gerelateerd aan depressie, angst en trauma. Op de onderzoeksafdeling heb ik mijn eerste wetenschappelijke publicatie mogen schrijven omtrent het onderwerp: tuchtklachten jegens hulpverleners gerelateerd aan suïcide.

 

Wat kan een cliënt van jou verwachten?

 Ik vind het belangrijk om jou als cliënt centraal te stellen en de behandeling af te stemmen op jouw behoeftes. In het begin zullen we samen kijken naar jouw hulpvraag, stellen we een realistisch doel en onderzoeken we wat er nodig is om dit doel te bereiken. Er zal aandacht besteed worden aan jouw manier van denken, manier van handelen en het betrekken van jouw omgeving. Door middel van huiswerkopdrachten zal ik je ook tussen de sessies door actief bezig blijven houden met jouw traject om de gewenste gedragsveranderingen te kunnen bereiken. Aan het einde van de behandeling zal er aandacht besteed worden aan een terugvalpreventieplan.

 

Wat is jouw doel als hulpverlener?

 In de eerste plaats vind ik het belangrijk dat jij als cliënt je op je gemak voelt zodat we samen optimaal kunnen werken aan jouw hulpvraag. Daarnaast vind ik het belangrijk dat je als cliënt inzicht leert krijgen in het ontstaan van je klachten en de omstandigheden die hierbij een rol hebben gespeeld. Vanuit hier is mijn doel om jou als cliënt, middels nieuw aangeleerde vaardigheden, weer in je kracht te zetten om op eigen voet verder te kunnen. Ik vind het belangrijk dat je cliënt met vertrouwen de toekomst tegemoet gaat wanneer de behandeling is afgerond.

 

Werk je met een bepaalde methode?

 Over het algemeen maak ik gebruik van de KOP-methodiek. Hiermee krijgen we inzicht in jouw klachten en de wisselwerking tussen de omstandigheden en de manier waarop jij daar mee omgaat. Afhankelijk van de klachten en voorkeuren van de cliënt maak ik vaak gebruik van technieken uit de cognitieve gedragstherapie (CGT) en acceptance and commitment therapy (ACT). Een combinatie van deze twee technieken heeft mijn voorkeur voor een evenwichtige behandeling.

Terug naar het overzicht