9.8 Zorgkaartnederland

Werkwijze

Als arts, diëtist, fysiotherapeut of maatschappelijk werker constateert u dat uw patiënt of cliënt voor psychische begeleiding in aanmerking komt. PCC is in staat efficiënte zorg van hoge kwaliteit te bieden. Mede door intensief met u en/of andere verwijzers samen te werken.

 

Zorgprogramma
Een zorgprogramma van PCC bestaat uit drie tot tien gesprekken die, op verwijzing van de huisarts, vanuit het basispakket van de zorgverzekering worden vergoed.

 

Hoe ziet het eruit?  
- Via het contactcenter van PCC maakt cliënt een afspraak voor een intakegesprek. In dit gesprek bespreekt de psycholoog de hulpvraag en wordt er samen gekeken naar de beste invulling van het zorgprogramma. Het begint met een analyse van de hulpvraag en de uitkomst hiervan bepaalt het te volgen zorgprogramma.

 

Een face-to-face zorgprogramma
Hierbij is er sprake van een duidelijke hulpvraag. Na het intakegesprek kan het zorgprogramma direct worden ingepland. Gedurende dit programma begeleidt de psycholoog de cliënt in het vinden van oplossingen. De afspraken bestaan uit wekelijkse consulten, waarin cliënt praktische adviezen ontvangt en er ruimte is voor het behandelen van de vragen.

 

Een diagnostisch zorgprogramma
Hierbij is de hulpvraag nog niet helemaal duidelijk of wilt de cliënt weten waar de klachten vandaan komen. Na het intakegesprek volgt dan een diagnostisch programma, wat direct kan worden ingepland. Dit prgramma bestaat uit één (of meerdere) psychologisch(e) onderzoek(en) waarin informatie over de persoonlijkheid, klachten en psychosociale vaardigheden worden verzameld. Na deze onderzoeken bespreekt de psycholoog de resultaten met de cliënt in een adviesgesprek.

 

Een eHealth zorgprogramma
Afhankelijk van de hulpvraag, is het bij PCC ook mogelijk om deels een eHealth programma te volgen. Na het intakegesprek beslist de behandelaar wat voor een zorgprogramma er gestart zal worden. Dit programma bestaat uit een combinatie van online en face-to-face consulten. Door gebruik te maken van online hulp-apps, huiswerkopdrachten en telefonische consulten, waarborgt PCC de continuïteit en kwaliteit van uw coachingsprogramma. 

 

Bewezen effectieve methodieken
De (GZ-) psychologen van PCC werken met verschillende bewezen effectieve methodieken waaronder Zelfregulatie, het KOP model, CGT, ACT, Mediation en Mindfulness.


Persoonlijke coaching op maat
PCC biedt persoonlijke en kwalitatief hoogwaardige zorgprogramma’s waarin de hulpvraag van cliënt centraal staat. Geen standaardoplossing, maar een oplossing op maat. Van screening en diagnose tot eindevaluatie van het gevolgde zorgprogramma.

Inschrijven nieuwsbrief

Laat je gegevens achter om je in te schrijven voor de nieuwsbrief.