9,0 Zorgkaartnederland

Werkwijze

Als verwijzer constateert u dat uw patiënt of cliënt voor psychische begeleiding in aanmerking komt. PCC is in staat efficiënte zorg van hoge kwaliteit te bieden. Mede door intensief met u en/of andere verwijzers samen te werken.

 

Informatie over het zorgproces
De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor lichte tot matig ernstige klachten. Een zorgprogramma bij PCC richt zich op het verminderen van de klachten binnen een kortdurend programma op maat.

 

Hoe ziet het eruit?  
De aanmelding bij PCC kan telefonisch, via de website of door de verwijzer via ZorgDomein. Het contactcenter zal allereerst alle persoonsgegevens overnemen in het systeem en vervolgens zullen er vier afspraken worden gepland. De eerste afspraak is een intakegesprek en daarna volgen er alvast drie vervolgafspraken. Deze afspraken worden alvast ingepland zodat wij continuïteit kunnen bieden binnen het zorgprogramma. 

Zodra de afspraken zijn ingepland ontvangt de cliënt via de mail een bevestigingsbrief met alle informatie en de behandelvoorwaarden. Tevens vragen wij om een vragenlijst (SQ48) in te vullen, hiermee worden de klachten in kaart gebracht.


Zorgprogramma
Tijdens het intakegesprek zal de (GZ-)psycholoog met de cliënt de huidige klachten en het ontstaan hiervan bespreken. Ook kijkt de behandelaar naar de hulpvraag en wordt er samen gekeken naar de beste invulling van het zorgprogramma. Het zorgprogramma wordt vastgelegd middels een behandelovereenkomst. Aan het eind van het intakegesprek worden de vervolgafspraken gepland en kan de behandeling worden gestart.

De behandeling bestaat uit wekelijkse gesprekken, waarin de cliënt praktische adviezen ontvangt en er ruimte is voor vragen. Naast de gesprekken kunnen huiswerkopdracht worden meegegeven. Het is te allen tijde mogelijk om het netwerk te betrekken binnen de behandeling, mits hier toestemming voor is verleend en dit in het belang is van de cliënt.

Gedurende het zorgprogramma zal de behandelaar u informeren over het verloop, mits hier toestemming voor is verleend. De verwijzer wordt op de hoogte gesteld middels een intake- en eindrapportage, daarnaast is waar nodig telefonisch overleg mogelijk.

Aan het eind van het zorpgrogramma wordt er weer een vragenlijst (SQ48) afgenomen, de uitkomsten hiervan worden tijdens het evaluatiegesprek met de cliënt besproken. Hiermee kan in kaart worden gebracht of de klachten zijn afgenomen. Daarnaast vragen wij in het kader van cliëntervaring ook een korte vragenlijst(CQI) in te vullen. De uitkomsten hiervan gebruiken wij als ontwikkeling voor de praktijk.


- Een face-to-face zorgprogramma
Hierbij is er sprake van een duidelijke hulpvraag. Na het intakegesprek kan het zorgprogramma direct worden ingepland. Gedurende dit programma begeleidt de psycholoog de cliënt in het vinden van oplossingen. 

 

- Een eHealth zorgprogramma
Afhankelijk van de hulpvraag, is het bij PCC ook mogelijk om een eHealth programma te volgen. Na het intakegesprek beslist de behandelaar wat voor een zorgprogramma er gestart zal worden. Dit programma bestaat uit een combinatie van online en face-to-face consulten. Door gebruik te maken van online hulp-apps, huiswerkopdrachten en online consulten, waarborgt PCC de continuïteit en kwaliteit van het zorgprogramma.

 

Bewezen effectieve methodieken
De (GZ-) psychologen van PCC werken met verschillende bewezen effectieve methodieken waaronder Zelfregulatie, het KOP model, CGT, ACT, Mediation, Mindfulness en EMDR.


Persoonlijke coaching op maat
PCC biedt persoonlijke en kwalitatief hoogwaardige zorgprogramma’s waarin de hulpvraag van de cliënt centraal staat. Geen standaardoplossing, maar een oplossing op maat. Van screening en diagnose tot eindevaluatie van het gevolgde zorgprogramma. Het gehele programma wordt u als verwijzer op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen. 

Inschrijven nieuwsbrief

Laat je gegevens achter om je in te schrijven voor de nieuwsbrief.